;

15

15/08/2019
Posted by Phạm Thanh Trung1201

Quy trình xin phép xây dựng tại Bình Dương

Giấy phép xây dựng là loại giấy tờ được cơ quan nhà nước cấp phép cho cá nhân tổ chức được phép xây dựng theo mong muốn của cá nhân tổ chức đó. Nhưng phải phù hợp với những quy định của pháp luật và đúng theo quy hoạch tại địa phương. Thời gian cấp giấy phép xây dựng khoản 30 đến 45 ngày nếu hồ sơ hợp lệ


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xây dựng Bình Dương

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng gồm 2 bộ, gồm những hồ sơ sau:

Chứng từ mặt bằng công trình:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất bản sao
Bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề

Bản vẽ thiết kế công trình:

Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình
Bảng vẽ mặt bằng công trình
Bảng vẽ mặt bằng móng


Bước 2: Nộp trực tiếp hồ sơ cho cơ quan cấp Giấy Phép Xây Dựng Bình Dương

Ủy Ban Nhân Dân Quận Huyện, Thành Phố: Nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận huyện.

Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường: Nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng địa giới hành chính xã.


Bước 3: Cơ quan cấp Giấy Phép Xây Dựng Bình Dương sẽ kiểm tra hồ sơ 

Nếu hồ sơ hợp lệ: Cơ quan sẽ cấp phép ghi giấy biên nhận và hẹn ngày khảo sát thực địa.

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan Cấp Phép Xây Dựng Bình Dương sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, thự hiện lại bước 1.


Bước 4: Cơ quan cấp Giấy Phép Xây Dựng Bình Dương xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ: Cơ quan cấp phép sẽ thông báo một lần bằng văn bản cho Chủ Đầu Tư

Bổ sung lần 1: Trong thời hạn 05 ngày, cơ quan cấp phép thông báo Chủ Đầu Tư bổ sung.
Bổ sung lần 2: Trong thời hạn 03 ngày, cơ quan cấp phép thông báo Chủ Đầu Tư về lý do không cấp giấy phép xây dựng

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ sẽ thực hiện Bước kế tiếp


Bước 5: Cơ quan đóng dấu và cấp Giấy Phép Xây Dựng

Sau thời hạn ghi trong giấy biên nhận, nếu cơ quan cấp phép không cấp phép hoặc không có văn bản trả lời thì Chủ Đầu Tư được khởi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã nộp cho cơ quan cấp phép.

Tag:
Lô N, Ô số 4, Đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
0948 889 399
02743 801 456
lienhe@hiepanhkhoa.com.vn
lienhe@ngogiathinh.com